Strona główna  >  Uchwały  >  RADY MIEJSKIEJ ŁASIN  >  2018

Uchwała nr XL/268/2018
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 marca 2018


w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm. ) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) w związku z art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Miasto i Gminę Łasin zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Miasto i Gminę Łasin, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w §1, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć. 
   
§ 3. Z opłaty, o której mowa w §2 zwolnione są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 4.Traci moc uchwała Nr XXIX/177/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w  publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz.16).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
     
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 


Opublikował: Bartosz Żmuda (28 marca 2018, 14:15:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij