zamówienie na:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.15.2019.PN
wartość: powyżej 221.000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________

metryczka


Odpowiada za treść: Jarosław Barański
Opublikował: Jarosław Barański (29 października 2019, 13:11:33)

Ostatnia zmiana: Jarosław Barański (9 lipca 2020, 11:48:44)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1136