Gospodarka odpadami komunalnymi

______________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2019 (1036kB) pdf

____________________________________________________________________________

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne;

Dowód osobisty, akt notarialny (przy zmianie właściciela nieruchomości), zaświadczenie np. z bursy o zmianie miejsca zamieszkania ucznia, akt zgonu itp.

Osoby prawne;
Pieczątka z danymi przedsiębiorstwa, dowód osobisty, dokumenty potwierdzające zmianę zaistniałych faktów (np. akt notarialny, umowa dzierżawy)
Druk deklaracji dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin pok. Nr 24
oraz do pobrania na www.bip.lasin.pl

Czas załatwienia sprawy:

1 miesiąc , a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,
I piętro, pokój nr 24
Godziny urzędowania:    poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15
tel. 56 466 50 43  wew. 42

Terminy płatności opłaty za gosp. odpadami:
Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 20 dnia każdego miesiąca

Wpłaty:
Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu w godz. 8:15-14:30 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Łasin Nr konta – Bank Spółdzielczy Brodnica 33 9484 1033 2325 0350 4992 0001

Sankcje:

W przypadku braku wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta i Gminy Łasin obowiązany jest wystawić upomnienia (kwartalnie) oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Grudziądzu

Dodatkowe informacje:
Obowiązek gospodarowania odpadami powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek gospodarowania odpadami wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli w trakcie miesiąca zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty za gosp. odpadami, opłata ta ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu gdy nastąpiło to zdarzenie.
Osoby fizyczne oraz prawne obowiązane są składać informacje w sprawie opłaty za gosp. odpadami w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie lub zmianę opłaty.  Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt ( np. akt notarialny, umowa dzierżawy).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
Tel. (0-56) 466-50-41,43, Fax: (0-56) 466-50-46, www.lasin.pl e-mail: umig@lasin.pl
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie ,  I piętro, pokój nr 20-22
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Wytworzył: . (5 listopada 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (5 listopada 2015, 10:20:55)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (22 lutego 2019, 12:28:01)
Zmieniono: zmian załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2421

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij