Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Punkty zbierania folii oraz opon rolniczych

Punkt odpłatnego zbierania folii i sznurków rolniczych:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BRODFOL Jakub Stroksztejn, ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica.Punkt odpłatnego zbierania opon rolniczych:Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. [...]

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Informacje

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie sp.z o.o na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Łasin w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

metryczka