Archiwum

Archiwum

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr  234 poz. 1536 z późn. zm.)  w związkuz wpływem  w dniu 11 lipca 2011 r. [...]

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego           Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofertna wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.          Burmistrz Miasta i Gminy Łasin [...]

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie dotyczące złożenia oferty przez organizację pozarządową  na realizację zadania publicznego           Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. [...]

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 r.

_______________________________________________ W związku z faktem, że ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin o otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci  i [...]

metryczka