Ogłoszenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie02.03.2021

Ogłoszenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie

02.03.2021

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łasin na lata 2021-2028, w związku z czym zaprasza do składania uwag i propozycji do projektu w/w dokumentu.

W dokumencie tym wskazano cele oraz sposoby rozwiązywania problemów społecznych. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.
Ze względu na panującą pandemię koronawirusa nie możemy spotkać się w szerszym gronie, dlatego tym bardziej każda ankieta  będzie dla nas miała ogromne znaczenie.

Swoje sugestie można zgłaszać poprzez formularz konsultacji społecznych, wysyłając go na adres mailowy: mgops@lasin.pl lub przynosząc go do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej do skrzynki podawczej.
Ponadto zamieszczamy poniżej kwestionariusz ankiety, w którym mogą Państwo wypowiedzieć się na temat problemów społecznych występujących w naszej gminie. Wypełnioną ankietę można przynosić do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej do skrzynki podawczej.

Na Państwa opinie czekamy do 15.03.2021.

metryczka


Wytworzył: . (2 marca 2021)
Opublikował: Bartosz Żmuda (2 marca 2021, 11:05:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656