Gmina

Gmina Łasin z siedzibą gminnej rady narodowej w Łasinie została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku przez Wojewódzką Radę Narodową w Bydgoszczy w związku z podjętą w dniu 6 grudnia 1972r. Uchwałą Nr XVIII/8872 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 1972r. w sprawie utworzenia gmin w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1972r., Nr 17, poz.200). Od 1 stycznia 1973 roku do 31 maja 1974r. należała do województwa bydgoskiego. 

Gminę Łasin z siedzibą gminnej rady narodowej w Łasinie tworzą następujące sołectwa ze zniesionej gromady Łasin:

1) Goczałki 
2) Huta-Strzelce 
3) Jakubkowo 
4) Jankowice , 
5) Kozłowo,
6) Nowe Jankowice,
7) Nowe Mosty, 
8) Plesewo,
9) Przesławice, 
10) Szczepanki,
11) Szonowo Szlacheckie, 
12) Święte,
13) Wybudowanie  Łasińskie, 
14) Zawda, 
15) Zawdzka Wola.

oraz ze zniesionej gromady Wydrzno:

1) Nogat,
2) Nowe Błonowo,
3) Stare Błonowo
4) Szynwałd,
5) Wydrzno, 

Od dnia 1 czerwca 1975 r., w związku z podziałem Polski na 49 województw  Gmina Łasin należała do województwa toruńskiego. Przynależność do województwa toruńskiego została określona w § 44, pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województwa. (Dz. U z 1975 r., Nr 17, poz. 92).
Po przemianach ustrojowych w Polsce z dniem 27 maja 1990 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o samorządzie terytorialnym oraz ustawa o pracownikach samorządowych. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz.95 ze zm.)  dnia 1 stycznia 1992 roku, dokonano połączenia miasta Łasin i gminy Łasin i określono ich nazwę -  Gmina Łasin. Ustalono również, że siedzibą jest miasto Łasin. Określał to załącznik Nr 2 poz. 344 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib (Dz. U z 1991 r., Nr 87, poz. 397).
Od 1 stycznia 1999 r., ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96, poz. 603) po zmniejszeniu liczby województw z 49 do 16, Gmina Łasin należy do województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie w  skład Gminy wchodzą:  Miasto Łasin oraz 18 sołectw:

1) Goczałki – w skład którego wchodzi wieś Goczałki,
2) Huta-Strzelce – w skład którego wchodzi wieś Huta-Strzelce,
3) Jakubkowo – w skład którego wchodzi wieś Jakubkowo i osada Bogdanki, 
4) Jankowice – w skład którego wchodzą wsie Jankowice i Nowe Jankowice, 
5) Kozłowo – w skład którego wchodzą wsie Kozłowo i Święte, 
6) Nogat – w skład którego wchodzi wieś Nogat,
7) Nowe Błonowo – w skład którego wchodzi wieś Nowe Błonowo,
8) Nowe Mosty –  w skład którego wchodzi wieś Nowe Mosty, 
9) Plesewo – w skład którego wchodzi wieś Plesewo,
10) Przesławice – w skład którego wchodzi wieś Przesławice, 
11) Stare Błonowo – w skład którego wchodzi wieś Stare Błonowo,
12) Szczepanki – w skład którego wchodzi wieś  Szczepanki z osadą Hermanowo,
13) Szonowo – w skład którego wchodzi wieś  Szonowo z kolonią Ludwichowo, 
14) Szynwałd – w skład którego wchodzi wieś Szynwałd,
15) Łasin-Wybudowanie – w skład którego wchodzi wieś Łasin-Wybudowanie, 
16) Wydrzno – w skład którego wchodzi wieś  Wydrzno z osadą Gordanowo, 
17) Zawda – w skład którego wchodzi wieś Zawda, 
18) Zawdzka Wola – w skład którego wchodzi wieś Zawdzka Wola.


Gmina położona jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Graniczy od północy i północnego wschodu z województwem warmińsko-mazurskim, od wschodu z gminą Biskupiec, na południe z gminą Świecie n/Osą i Grutą, na zachodzie z gminą Rogóźno.
W podziale na regiony fizyczno-geograficzne Polski w/g J. Kondrackiego (1965) gmina Łasin leży w obrębie mezoregionu Pojezierza Iławskiego, makroregionu Pojezierza Wschodnio pomorskiego.
Położenie gminy określają współrzędne geograficzne: na północy - 53o 35' 58, na południu - 53o 27' 36 szerokości geograficznej północnej, na zachodzie - 18o 58' 54 i na wschodzie - 19o 13' 23 długości geograficznej wschodniej.
Rozciągłość południkowa gminy wynosi 8 22 a równoleżnikowa 14 29.
Teren gminy leży w zasięgu ostatniego zlodowacenia zwanego Vistulianem, fazy poznańskiej, subfazy krejeńsko-wąbrzeskiej.
Powierzchnia gminy zajmuje obszar około 137 km2.

metryczka


Wytworzył: Bartosz Żmuda (24 kwietnia 2008)
Opublikował: Bartosz Żmuda (24 kwietnia 2008, 10:14:19)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (4 lutego 2020, 12:41:21)
Zmieniono: zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13173