Nieruchomości - Dzierżawy

Nieruchomości - Dzierżawy

Zarządzenie Nr 232/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 28 lutego 2020 roku. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych w Łasinie.

Na  podstawie  art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r., poz.65 z późn.zm.)  oraz art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy  z dnia  [...]

Zarządzenie nr 161/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2018r. poz. 2204 z późn. zm.).zarządzam, co następuje § 1. Przeprowadzić w terminie [...]

Zarządzenie nr 141/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 02 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.

Na podstawie art.25 ust. 1 i 2  oraz art.38 ust 1 i art.40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997   roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2018r.,poz.2204 z późni. zm.).zarządzam, co następuje § 1.Przeprowadzić w [...]

Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Łasinie z dnia z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019r.,poz.506 z późn. zm.) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. 2018r.,poz.2204 z [...]

metryczka