Język migowy


    Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i  innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy Łasin udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:
  • poczta elektroniczna: renata.janczak@lasin.pl
  • • fax: 56 466 50 46
Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin przysługuje prawo do skorzystania z usług:

 -  tłumacza PJM (polski język migowy)
 -  tłumacza SJM (system językowo – migowy)
 -  tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

    Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.        

    Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w kancelarii Urzędu.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

    W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.
 
WAŻNE
Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać BEZPŁATNIE ze świadczenia tłumacza PJM, SJM lub SKOGN PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.


Renata Janczak
Zastępca burmistrza

metryczka


Wytworzył: . (31 lipca 2015)
Opublikował: Bartosz Żmuda (31 lipca 2015, 09:05:03)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (11 grudnia 2017, 12:28:48)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3852