Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo


informuję, że zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z terenu swojej posesji (dot. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych – szamb). 

Kto może odbierać ścieki?
W naszej gminie podmiotami uprawnionymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 11, nr tel. 56 451 24 01;
2. Agro-Części „Agromka” Bartosz Giełażyn, Łasin, ul. Odrodzenia Polski 1, nr tel. 723 688 555;
3. Usługi asenizacyjne Marek Kruck, Rogóźno 60A, 86-318 Rogóźno, nr tel. 506 914 245.

Wybór odbiorcy z wyżej wymienionych jest dowolny.

    • W związku z powyższym zobowiązuje Państwa do podpisania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z Państwa posesji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (dot. właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie podpisali umowy 
na wywóz nieczystości ciekłych). Wzór umowy dostępny jest u danej firmy asenizacyjnej. 

    • Równocześnie z niniejszym zawiadomieniem otrzymali Państwo nowe ZGŁOSZENIE 
DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. Proszę, aby zgłoszenie było wypełnione po zawarciu umowy z firmą asenizacyjną oraz oddane 
do Sołtysa lub dostarczone/przesłane do Urzędu Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 
86-320 Łasin, pokój nr 21 (I piętro).


Dlaczego trzeba zawrzeć umowę na wywóz ścieków?

Po zaktualizowaniu ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Łasin będą kontrolować posiadane przez Państwa umowy oraz dowody zapłaty za usługę wywozu nieczystości ciekłych (okres przechowywania tych dokumentów nie może być krótszy niż 2 lata od ich wystawienia). 
W przypadku braku stosownych dokumentów właściciel podlega karze grzywny. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Łasin, 
nr tel. 56 466 50 41 w. 21.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

/-/ Rafał Kobylski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski (4 sierpnia 2023)
Opublikował: Bartosz Żmuda (4 sierpnia 2023, 11:56:23)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (21 lutego 2024, 12:27:16)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 908