Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Wykaz informacji publicznych dostępnych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej w celu ponownego wykorzystywania
 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195) Centralne Repozytorium Informacji Publicznej, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej od dnia 29 września 2012 roku.  
 
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie , jako aparat pomocniczy organu jednostki samorządu terytorialnego nie jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. Wobec tego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie  nie podaje się wykazu informacji publicznych dostępnych w Centralnym Repozytorium w celu ponownego wykorzystywania

metryczka


Wytworzył: . (18 października 2016)
Opublikował: Bartosz Żmuda (19 października 2016, 08:27:49)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (26 października 2016, 07:49:57)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2481