Mapa Biuletynu

 Rada Miejska Łasin - Relacje Sesji na żywo
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 AKTUALNOŚCI
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Symbole Miasta
  · Burmistrz
  · · Oświadczenie majątkowe 2018
  · Struktura organizacyjna
  · Urząd miasta i gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Skarbnik
  · · Zastępca Burmistrza
  · · Oświadczenia majątkowe 2014
  · · Oświadczenia majątkowe 2015
  · · Oświadczenia majątkowe 2016
  · · Oświadczenia majątkowe 2017
  · · Oświadczenia majątkowe 2018
  · · Oświadczenia majątkowe 2019
  · Rada miejska
  · · Protokoły głosowań
  · · Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin
  · · Informacje o terminach sesji Rady Miejskiej Łasin
  · · Oświadczenia majątkowe-początkowe
  · · Komisje Rady - zawiadomienia
  · · Oświadczenia majątkowe 2018
  · · Interpelacje i zapytania Radnych
  · Jednostki organizacyjne
  · · Oświadczenia majątkowe 2014
  · · Oświadczenia majątkowe 2015
  · · Oświadczenia majątkowe 2016
  · · Oświadczenia majątkowe 2017
  · · Oświadczenia majątkowe 2018
  · · Oświadczenia majątkowe 2019
  · Inne Jednostki
  · Sołectwa
  · Archiwum Rada i Burmistrz
  · · Rada miejska 2006-2010
  · · · Zadania i uprawnienia
  · · · Skład Rady
  · · · Komisje
  · · · Wnioski i opinie komisji
  · · · Wnioski radnych
  · · Rada miejska 2010-2014
  · · · Zadania i uprawnienia
  · · · Skład Rady
  · · · Komisje
  · · Rada miejska 2014-2018
  · · · Pierwsze oświadczenia majątkowe Radnych
  · · · Informacje o terminach sesji Rady Miejskiej Łasin
  · · · Oświadczenia majątkowe 2015
  · · · Oświadczenia majątkowe 2016
  · · · Oświadczenia majątkowe 2017
  · · Burmistrz 2006-2014
  · · · Dane kontaktowe
  · · · Podstawowe zadania
  · · · Uprawnienia
  · · · Oświadczenie majątkowe
  · · · Zarządzenia Burmistrza
  · · Burmistrz 2014-2018
 NASZE MIASTO I GMINA
  · Gmina
  · Wykaz miejscowości i ulic
  · Dane statystyczne
  · Ogłoszenia Obwieszczenia i Informację
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · Strategia rozwoju
  · Raport o stanie Gminy
  · Związki i stowarzyszenia
  · Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie sp. z o.o.
  · · Oświadczenia majątkowe
 PRAWO
  · Statut
  · · Archiwalne
  · Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023
  · Uchwały-archiwum
  · · Uchwały Rady
  · · Uchwały Zarządu
  · Zarządzenia Burmistrza
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Akty prawne
  · Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 FINANSE MIASTA I GMINY
  · Budżet
  · · Archiwalne
  · · · Budżet
  · · · Sprawozdania z wykonania budżetu
  · · · Informacje z wykonania budzetu
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · · 2016
  · · · · 2017
  · · · Projekty budżetu
  · · · · 2011
  · · · · 2012
  · · · · 2013
  · · · · 2014
  · · · · 2015
  · · · · 2016
  · · · · 2017
  · · · WPF i Projekty WPF
  · · · · Archiwalne
  · · Zasady finansowania
  · · Realizacja budżetu
  · · Budżet na rok 2020
  · · Budżet na rok 2018
  · · Budżet na rok 2019
  · · Sprawozdanie z wykonania budżetu 2019
  · · Sprawozdanie z wykonania budżetu 2018
  · · Informacje z wykonania budżetu 2020
  · · Informacje z wykonania budżetu 2019
  · · Informacje z wykonania budżetu 2018
  · · Projekt budżetu na 2020 rok
  · · Projekt budżetu na 2019 rok
  · · Projekt budżetu na 2018 rok
  · · Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2033
  · · Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033
  · · Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2033
  · · Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033
  · · Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2024
  · · Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024
  · Sprawozdania z wykonania budżetu - kwartalne
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Majątek miasta i gminy
  · Przetargi
  · Przetargi Nieruchomości
  · · Wykaz Nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  · · Nieruchomości na sprzedaż
  · · Ogłoszenia o przetargach na nieruchomości
  · · Informacje o wynikach przetargów
  · Oferty inwestycyjne
  · Zabytki-dotacje
  · Przetargi poniżej 30 tys euro
  · Podatki
  · · Interpretacje indywidualne
  · · Zwrot podatku akcyzowego
  · Plany postępowań o udzielenie zamówień
  · Obligacje komunalne
  · Sprawozdania finansowe
  · · Miasto i Gmina Łasin - Łączne sprawozdania finansowe
  · · Urząd Miasta i Gminy w Łasinie - Sprawozdania finansowe
  · · Pozostałe jednostki organizacyjne - Sprawozdania finansowe
  · · Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Sprawozdania finansowe
  · · Zakład Gospodarki Komunalnej - Sprawozdania finansowe
  · · Środowiskowy Dom Samopomocy - Sprawozdania finansowe
 INNE
  · Nieruchomości - Dzierżawy
  · · Archiwalne
  · Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · Archiwalne
  · Konkursy
  · · Archiwum
  · Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  · · Archiwum
  · Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych
  · Rejestr instytucji kultury
  · Ochrona Środowiska
  · · Środowisko – wykazy danych
  · Gospodarka odpadami komunalnymi
  · Kontrola zarządcza
  · Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
  · Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin
 WYBORY
  · Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 r.
  · · Pliki do pobrania
  · Archiwalne
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · · Wybory samorządowe 2018
  · · · Wnioski,druki do pobrania
  · · WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  · · Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r
  · · Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  · · Wybory 2014
  · · Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  · · · Lokalne źródła informacji dla wyborców
  · · Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (archiwalne)
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw
  · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Podatki i opłaty lokalne
  · · Sprawy społeczne - MGKRPA
  · · Ewidencja ludności
  · · Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
  · · Gospodarka odpadami komunalnymi
  · · Sprawy obronne
  · · Działalność gospodarcza
  · · Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  · · · Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  · Rejestry i ewidencje
  · Udostępnienie informacji publicznej
  · · Petycje
  · · Skargi
  · · Wnioski
  · · Działalność lobbingowa
  · Zgromadzenia publiczne
  · Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  · Ochrona danych osobowych
  · Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  · Język migowy w UMiG Łasin
  · Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Druki i Formularze do pobrania
  · · Sprawozdania
  · · Zapytania ofertowe