STRUKTURA URZĘDU

STRUKTURA URZĘDU

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Rafał Kobylski
tel. 56 466-50-43, 466-50-41
pok. 21
----------------------------------------------------------------------
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

mgr Renata Janczak
tel. 56 466-50-41, wew. 22 
e-mail: renata.janczak@lasin.pl, 
pok. 22
----------------------------------------------------------------------
Sekretarz Miasta i Gminy 

mgr inż. Benedykt Stecki
tel. 56 466-50-43 wew. 45
e-mail: benedykt.stecki@lasin.pl
pok. 14
-----------------------------------------------------------------------
Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Edyta Zientarska
tel. 56 466-50-43, wew.35
e-mail:edyta.zientarska@lasin.pl
pok. 28a
----------------------------------------------------------------------
Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

mgr Renata Janczak
tel. 56 466-50-41, wew. 22 
e-mail: renata.janczak@lasin.pl, 
pok. 22

----------------------------------------------------------------------
mgr inż. Bartosz Żmuda - inspektor do spraw informatyki 
tel. 56 466-50-43 wew. 25
e-mail: bartosz.zmuda@lasin.pl
pok. 36
----------------------------------------------------------------------

Sekretariat - pok 20

mgr Natalia Kowalczyk
e-mail: sekretariat@lasin.pl , natalia.kowalczyk@lasin.pl

tel. (56)-466-50-41 wew.21

fax. (56)-466-50-46
----------------------------------------------------------------------

Punkt Obsługi Klienta - pok. 16,

mgr Katarzyna Filbrandt - inspektor do spraw administracyjno - kancelaryjnych i wyborów

e-mail: umig@lasin.pl, k.filbrandt@lasin.pl

mgr Natalia Chojnicka - podinspektor do spraw obsługi klienta i rady miejskiej

e-mail: radamiejska@lasin.pl, natalia.chojnicka@lasin.pl

tel. (56)-466-50-41,43,44 wew.33
----------------------------------------------------------------------
Referat Kadr i Płac -  pok nr 29
Kierownik Referatu

mgr Anna Rybarczyk 
tel. 56 466-50-43 wew. 24
e-mail: anna.rybarczyk@lasin.pl

mgr Sylwia Erdmańska - inspektor do spraw kadr i płac
tel. 56 466-50-43 wew. 24
e-mail: sylwia.erdmanska@lasin.pl

mgr Barbara Piątek - inspektor do spraw kadr i płac
tel. 56 466-50-43 wew. 24
e-mail: barbara.piatek@lasin.pl

Zofia Opalińska - inspektor do spraw kadr i płac
tel. 56 466-50-43 wew. 24

----------------------------------------------------------------------
Referat Finansów i Planowania

Kierownik Referatu

mgr Edyta Zientarska
tel. 56 466-50-43, wew 35
e-mail:edyta.zientarska@lasin.pl
pok. 28a

Mirosława Lipecka - inspektor do spraw księgowości budżetowej;
tel. 56 466-50-43 wew. 29
e-mail: miroslawa.lipecka@lasin.pl
pok. 28

mgr Sylwia Stankiewicz - Główny Księgowy samorządowych jednostek oświatowych;
tel. 56 466-50-43 wew. 29
e-mail: sylwia.stankiewicz@lasin.pl
pok. 28

mgr Barbara Kowalska - inspektor do spraw finansowo-księgowych; 
tel. 56 466-50-43 wew.43 
e-mail: b.kowalska@lasin.pl
pok 28b

mgr Monika Piątek - inspektor do spraw finansowo-księgowych;
tel. 56 466-50-43 wew.43
e-mail: monika.piatek@lasin.pl
pok 28b

Beata Aniołkowska - podinspektor do spraw finansowo-księgowych
tel. 56 466-50-43 wew.43
pok 28b
----------------------------------------------------------------------
Referat Podatków i Windykacji - pok. 26

Kierownik Referatu

mgr Ewa Radomska 
tel. 56 466-50-43 wew. 40
e-mail: ewa.radomska@lasin.pl

Arleta Przybylska - inspektor do spraw podatków i opłat lokalnych
tel. 56 466-50-43 wew. 40
e-mail: arleta.przybylska@lasin.pl

Anna Rysztak - inspektor do spraw podatków i opłat lokalnych
tel. 56 466-50-43 wew. 40
e-mail: anna.rysztak@lasin.pl
----------------------------------------------------------------------
Referat Inwestycji Budownictwa, Rolnictwa  i Gospodarki Gruntami

Kierownik Referatu

mgr inż. Benedykt Stecki
e-mail: benedykt.stecki@lasin.pl
tel. 56 466-50-43 wew. 45
pok.14

mgr Joachim Grabowski - inspektor do spraw inwestycji, utrzymania dróg, infrastruktury komunalnej, pełnomocnik informacji niejawnych
e-mail: j.grabowski@lasin.pl
tel. 56 466-50-43 wew. 26
pok. 3

Elżbieta Śmigowska - inspektor  do spraw planowania przestrzennego i przygotowywania inwestycji
tel. 56 466-50-43 wew.26
e-mail: e.smigowska@lasin.pl
pok. 3

Andrzej Stachnowicz - inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami i zasobem mieszkaniowym
tel. 56 466-50-43 wew. 28 
e-mail: a.stachnowicz@lasin.pl
pok. 3
 
mgr inż. Robert Belzyt - inspektor do spraw rolnictwa i ochrony środowiska
tel. 56 466-50-43 wew. 28
e-mail: robert.belzyt@lasin.pl
pok. 3

lic. Arkadiusz Urbański - podinspektor do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi
tel. 56 466-50-43 wew. 30
e-mail arkadiusz.urbanski@lasin.pl
pok. 17

mgr Anita Kulerska - inspektor do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych
tel. 56 466-50-43 wew. 42  
e-mail: anita.kulerska@lasin.pl
pok. 3

mgr Jarosław Barański - inspektor d/s inwestycji, zamówień publicznych i środków unijnych. 
tel. 56 466-50-43 wew. 42 
e-mail: jaroslaw.baranski@lasin.pl
pok. 3
----------------------------------------------------------------------
Urząd Stanu Cywilnego

mgr Wirginia Malinowska - Kierownik USC
tel. 56 466-50-43 wew. 23
e-mail: usc@lasin.pl, w.malinowska@lasin.pl
pok. 10

Zastępca kierownika USC (nieetatowy)
mgr Wojciech Marchlewski

----------------------------------------------------------------------
Samodzielne stanowiska:

Kierownik Oświaty, Kultury i Sportu
mgr Maria Ewertowsk
tel. 56 466-50-43 wew. 37 
e-mail: maria.ewertowska@lasin.pl
pok. 38

Inspektor do spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, wojskowych, przeciwpożarowych i porządku publicznego, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Koordynator do spraw dostępności 
mgr Wojciech Marchlewski 
tel. 56 466-50-43 wew. 51, kom:798207771
e-mail: w.marchlewski@lasin.pl
pok. 11

Podinspektor do spraw spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej 
mgr Beata Zientarska
tel. 56 466-50-43 wew. 52,
e-mail: beata.zientarska@lasin.pl
pok. 10

Inspektor  ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
mgr Krzysztof Czepukojć
tel. 56 466-50-43 wew. 25,  kom: 605748164
e-mail: profilaktyka@lasin.pl
pok. 36

Specjalista - konserwator sprzętu p./poż.
Paweł Hinz
tel 56 466-47-77

Konserwator sprzętu p./poż.
Krzysztof Wiśniewski

Specjalista do spraw sportu i utrzymania obiektów sportowych (stadion Łasin)
Marek Bartkowski
e-mail: marek.bartkowski@lasin.pl

----------------------------------------------------------------------
Radca prawny

przyjmuje interesantów w każdy czwartek po wcześniejszym zarejestrowaniu się w sekretariacie

metryczka


Wytworzył: Bartosz Żmuda (28 marca 2008)
Opublikował: Bartosz Żmuda (28 marca 2008, 13:06:07)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (16 maja 2023, 09:43:05)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48033