Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (140)  |  Przetargi unieważnione (26)

zamówienie na:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin w okresie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.10.2020.PN
wartość: powyżej 221.000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Dz. U. UE 142 w dniu 24 lipca 2020 roku Nr 2020/S 142-349829 na: „Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin w okresie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz