zamówienie na:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin w okresie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.10.2020.PN
wartość: powyżej 221.000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2020  09:00