zamówienie na:

Odśnieżanie ulic i chodników w mieście Łasin w sezonie zimowym 2021-2022

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IBG.271.5.2021.TP
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 października 2021  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin. 
______________________________________________
_______________________________________________

metryczka


Odpowiada za treść: Anita Kulerska
Opublikował: Jarosław Barański (4 października 2021, 12:34:28)

Ostatnia zmiana: Jarosław Barański (18 października 2021, 10:30:30)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219