Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IBG.271.1.2022.TP
wartość: poniżej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 marca 2022  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o.o., Fijewo 50A, 14-260 Lubawa.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)