Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

09.11.10.00-0 miał węglowy o parametrach jakościowych: wartość opałowa 24000 kJ/kg, zawartość popiołu do 18 %, zawartość siarki do 0,6 % w ilości 1400 ton.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2008  11:00
wynik postępowania: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie ul. Grudziądzka 11 podaje do wiadomości, że w związku z rezygnacją podpisania umowy na dostawę miału węglowego przez oferenta Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe MAXPOL Sp. z o.o., 40 – 845 Katowice, ul. Chodnikowa 33 zamawiający wybrał drugą pod względem kryterium oceny oferty ważną ofertę na dostawę miału węglowego złożoną przez: STELLER PPHU Tomasz Steller 43 – 430 Skoczów ul. Słoneczna 10/8 Wybór oferty uzasadniamy najniższą ceną, która wynosi 423,00 zł./ 1 tona netto. Wartość zamówienia wynosi 722.484,00 zł. brutto. 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008 – 2009.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 7 października 2008  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655), zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2008 – 2009. Za najkorzystniejsze uznano oferty wykonawców  

zamówienie na:

Przebudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 29 września 2008  14:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty X. Wzory wspólne dla kilku trybów Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655), zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę zaplecza socjalnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie” 

zamówienie na:

Wymianę gąsiorów ceramicznych z uzupełnieniem obróbek blacharskich oraz naprawa wieży ratusza

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 19 września 2008  10:00
wynik postępowania: FN-ZP.341-12/1/08 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 206 tys. euro na: „Wymiana gąsiorów ceramicznych z uzupełnieniem obróbek blacharskich oraz naprawa wieży ratusza” nie została złożona żadna oferta.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację systemu ciepłowniczego w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 15 września 2008  14:00
wynik postępowania: Załącznik poniżej  

zamówienie na:

Przebudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 14 lipca 2008
wynik postępowania: FN-ZP.341-09/1/08 Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 206 tys. euro na: „Przebudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie” nie została złożona żadna oferta.  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2008
wynik postępowania: FN-ZP.341-pn08/5/08 Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 tys. euro na: „Dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łasin”, została wybrana oferta Nr 3 złożona przez: Firmę „TANK” Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty Cena zamówienia: - za przedmiot zamówienia - 708.400,00 zł brutto - za 1 litr oleju opałowego – 3,22 zł brutto W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert. Jeden Wykonawca – oferta Nr 5 Hurtownia Olejów i Paliw OLKOP Gabriel Kropkowski, Frydrychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie uzupełnił wymaganych dokumentów w określonym czasie. Pozostałe oferty: Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Petromot ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty Cena zamówienia: - za przedmiot zamówienia - 710.600,00 zł brutto - za 1 litr oleju opałowego – 3,23 zł brutto Oferta Nr 2 PUPH „LENKIEWICZ” ul. Chopina 23/4, 82-500 Kwidzyn Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty Cena zamówienia: - za przedmiot zamówienia - 730.400,00 zł brutto - za 1 litr oleju opałowego – 3,32 zł brutto Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe „BESPOL” Sp. z o.o. ul. Młyńska 78, 86-320 Łasin Oferta została złożona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Oferent załączył wymagane dokumenty Cena zamówienia: - za przedmiot zamówienia - 712,800 zł brutto - za 1 litr oleju opałowego – 3,24 zł brutto Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta złożona przez Wykonawcę: Firmę „TANK” Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń była ofertą w niniejszym postępowaniu z ceną najniższą 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)