Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

dostawy miału węglowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy miału węglowego wybrano ofertę: SKŁADNICA ARTYKUŁÓW MASOWYCH ”WĘGLOPASZ” spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał 86 – 031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38 

zamówienie na:

dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych o pojemności nie mniejszej niż 15m³ i masie przewożonych odpadów nie mniejszej niż 6500 kg.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2009  11:00
wynik postępowania: Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych wybrano ofertę: MAŁOPOLSKA WYTWÓRNIA MASZYN Brzesko – Serwis Sp. z o.o. ul. Szczepanowska 21 32 – 800 Brzesko 

zamówienie na:

przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009 – 2010

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 euro
termin składania ofert: 30 września 2009  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro na: „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009 - 2010”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na dane Rejony: "Link poniżej" 

zamówienie na:

przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łasin.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 euro.
termin składania ofert: 21 sierpnia 2009  13:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro na: „Dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT ul. Konińska 45, 62 – 560 Skulsk. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 486.200,00 zł. Cena brutto za 1 litr – 2,21 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. 

zamówienie na:

wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łasinie.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro.
termin składania ofert: 10 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro na: „Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: POLCOURT S.A. ul. Gen. Zajączka 11/c7, 01 – 510 Warszawa. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.355.000,00 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

zamówienie na:

wykonanie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynwałd

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro.
termin składania ofert: 25 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro na: „Wykonanie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szynwałd”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BUDREX” St. Szłapka, W. Szłapka, ul. Modrzewiowa 1, 86 – 300 Grudziądz. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 85.400,00 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

zamówienie na:

remont budynku ratusza – naprawa wieży ratusza.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro.
termin składania ofert: 21 maja 2009  10:00
wynik postępowania: ZP:341-6pn/1/2009 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro na: „Remont budynku ratusza – naprawa wieży ratusza”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Budowlany „KRUPIŃSKI” ul. Dywizjonu 303 3/36, 86 – 300 Grudziądz. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 64.800,00 zł. Jedyna ważna złożona oferta. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

zamówienie na:

wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro na: „Wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe „JIM” Janusz Pawełczyk, ul. C. Skłodowskiej 15, 86 – 320 Łasin. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 66.563,85 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

zamówienie na:

informuje, że w ogłoszeniu Nr ZP:341-2pn/2009 - Ogłoszenie w BZP Nr 56872-2009 z dnia 10.03.2009 - dotyczącym przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Nr 041338C relacji Łasin – Szonowo Szlacheckie o długości 3.523,29 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi gruntowymi zmienionym - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP Nr 56013 z dnia 30.03.2009 dokonała zmian.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: II OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro.
termin składania ofert: 20 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: ZP:341-2pn/5/2009 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 041338C relacji Łasin – Szonowo Szlacheckie o długości 3.523,29 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi gruntowymi”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.611.328,33 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Pozostałe ważne oferty: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87 – 300 Brodnica Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.971.764,61 zł. 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.695.946,71 zł. 

zamówienie na:

informuje, że w ogłoszeniu Nr ZP:341-2pn/2009 - Ogłoszenie w BZP Nr 56872-2009 z dnia 10.03.2009 - dotyczącym przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Nr 041338C relacji Łasin – Szonowo Szlacheckie o długości 3.523,29 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi gruntowymi dokonała zmian.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: I OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro.
termin składania ofert: 14 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: ZP:341-2pn/5/2009 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 041338C relacji Łasin – Szonowo Szlacheckie o długości 3.523,29 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi gruntowymi”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.611.328,33 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Pozostałe ważne oferty: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87 – 300 Brodnica Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.971.764,61 zł. 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.695.946,71 zł. 

zamówienie na:

wymianę jezdni drewnianej z dywanikiem asfaltowym na jezdnię o nawierzchni drewnianej na moście z konstrukcji MS-54 w ciągu drogi gminnej Nr 041338C w Łasinie.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: ZP:341-3pn/5/2009 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro na: „Wymianę jezdni drewnianej z dywanikiem asfaltowym na jezdnię o nawierzchni drewnianej na moście z konstrukcji MS-54 w ciągu drogi gminnej Nr 041338C w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: „HYDRO-INŻ.” Spółka cywilna Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, 84 – 352 Wicko 7 Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 278.453,61 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Pozostałe ważne oferty: 1. TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3 86 – 300 Grudziądz Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 279.804,48 zł. Oferent Wykluczony: 1. Firma Handlowo-Usługowa „ALFAR2” Eugeniusz Kłobukowski, Pokrzywno 116 86 – 330 Mełno Oferta nie jest zabezpieczona wadium. Wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w kasie UMiG Łasin w dniu 6.04.2009r., co jest niezgodne z art. 45 ust. 7 w/w ustawy i rozdz. IX pkt 3 SIWZ. Oferent został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą – art. 24 ust. 4 w/w ustawy. Cena brutto oferty: 208.620,00 zł. 

zamówienie na:

przebudowę drogi gminnej Nr 041338C relacji Łasin – Szonowo Szlacheckie o długości 3.523,29 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi gruntowymi.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro.
termin składania ofert: 2 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: ZP:341-2pn/5/2009 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 041338C relacji Łasin – Szonowo Szlacheckie o długości 3.523,29 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi gruntowymi”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.611.328,33 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Pozostałe ważne oferty: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87 – 300 Brodnica Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.971.764,61 zł. 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.695.946,71 zł. 

zamówienie na:

wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin w ilości ok. 2.500 m².

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro
termin składania ofert: 18 marca 2009  10:00
wynik postępowania: ZP:341-1pn/1/2009 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro na: „Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” Sp. j. ul. Głowackiego 20 87-140 Chełmża Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 93.025,00 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Pozostałe oferty: 1. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4 86 – 300 Grudziądz Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 131.150,00 zł. 2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27 87 – 300 Brodnica Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 274.195,00 zł. 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowo-Budowlane Adam Werbel ul. Damroki 1 paw. F7 80 – 177 Gdańsk Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 286.700,00 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)