Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

9.11.10.00-0 miał węglowy typ 31 lub 32, sortyment M II, o parametrach jakościowych: wartość opałowa w stanie roboczym min. 23000 kJ/kg, zawartość popiołu wstanie roboczym max. 18 %, zawartość siarki w stanie roboczym max. O,6 %, wilgoć w stanie roboczym max 13 % granulacja: 0- 20 mm, w tym 0 – 3 mm max 50 % i powyżej 20 mm – max 5 %

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: .
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2010  11:00
wynik postępowania: Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy miału węglowego wybrano ofertę: SKŁADNICA ARTYKUŁÓW MASOWYCH „WĘGLOPASZ” spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38 

zamówienie na:

Odśnieżenie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010 - 2011

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-18pn/2010
wartość: poniżej 193.000 euro.
termin składania ofert: 30 września 2010  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na: „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010 - 2011”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na dane Rejony:  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-17pn/2010
wartość: poniżej 193.000 euro.
termin składania ofert: 2 września 2010  12:00
wynik postępowania: została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PETROMOT” ul. Konińska 45, 62 – 560 Skulsk, Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. 1) Cena zakupu netto 1 litra oleju opałowego w rafinerii PKN ORLEN publikowana na stronie internetowej w dniu 31 sierpnia 2010 roku o godz. 10.00 - 2,22 PLN. 2) Stała marża Wykonawcy do ceny netto za 1 litr oleju opałowego – 0,01 PLN. 3) Podatek VAT 22% - 0,49 PLN. 4) Cena [(1)+(2)+(3)] 1 litra oleju opałowego - 2,72 PLN. 5) Stały upust Wykonawcy od ceny określonej w pkt (4) za 1 litr oleju opałowego – 0,11 PLN. 6) Cena brutto [(4)-(5)] za 1 litr oleju opałowego: 2,61 PLN. Cena brutto [(6) x 220.000] za przedmiot zamówienia: 574.200,00 PLN. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00.  

zamówienie na:

Budowa czterech kompleksów obiektów małej architektury w miejscach publicznych (place zabaw) w miejscowościach Święte, Nowe Jankowice, Wydrzno, Wybudowanie Łasińskie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-14pn/2010
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 23 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: FREE KIDS s.c. Gąsiorek Artur, Andruszewski Zbigniew Trzęsowice 32, 55 – 106 Zawonia. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 110.511,57 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: 1) Remont ulicy Wałowej w Łasinie, 2) Budowa czterech kompleksów obiektów małej architektury w miejscach publicznych (Place zabaw) w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wydrzno, Wybudowanie Łasińskie, 3) Budowa pięciu kompleksów wiat przystankowych w miejscowościach: Nogat, Przesławice, Goczałki, Huta Strzelce, Plesewo.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-13pn/2010
wartość: poniżej 193.000 euro.
termin składania ofert: 19 lipca 2010  12:00
wynik postępowania: została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Projektowania Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86 – 300 Grudziądz. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 8.052,00 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00.  

zamówienie na:

Wykonanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części byłej szkoły na lokale mieszkalne w miejscowości Przesławice - adaptacja pomieszczeń szkolnych na dwa lokale mieszkalnej

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-12pn/2010
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 16 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp. j. Matczyński, Kosiński, Rybicki, ul. Dąbrowskiego 15, 86 – 300 Grudziądz. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 354.793,08 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu ulicy Wałowej w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-10pn/2010
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 12 lipca 2010  12:00
wynik postępowania: została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk ul. Rypińska 66, 82 – 550 Prabuty. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 154.943,27 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00. 

zamówienie na:

Wykonanie przebudowy ulicy Olimpijskiej w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-6pn/2010
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 1 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: „Wykonanie przebudowy ulicy Olimpijskiej w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 86 – 300 Grudziądz. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 229.818,52 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa systemu komunikacyjnego miasta Łasin poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZP:341-7pn/2010
wartość: poniżej 193.000 euro.
termin składania ofert: 26 maja 2010  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa systemu komunikacyjnego miasta Łasin poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Firma “MIERNIK” BUDOWNICTWO W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA LĄDOWA inż. Sławomir Miernik ul. Margaretkowa 8, 86 – 300 Grudziądz. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 5.490,00 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00.  

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczałki.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: -
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 12 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: NIKO Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Arkadiusz Łazarski ul. Tysiąclecia 6/8, 86 – 320 Łasin. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 85.239,24 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00. 

zamówienie na:

Wykonanie remontu przyczółków na moście z konstrukcji MS-54 w ciągu drogi gminnej Nr 041338C w Łasinie. Realizacja zamówienia: 2 miesiące od daty przekazania placu budowy

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: -
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 86 – 300 Grudziądz. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 197.821,00 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00.  

zamówienie na:

Budowa kolektorów sanitarnych ściekowych, deszczowych i sieci wodociągowej wraz z przyłączami piaskownikiem i separatorem substancji ropopochodnych w ciągu ul. C. Skłodowskiej i ul. Grudziądzkiej w Łasinie.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ,
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 7 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa „ALFA” Sp. z o.o. ul. Żwirowa 4, 82 – 500 Kwidzyn. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 1.155.340,00 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00.  

zamówienie na:

Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Pomysł na aktywność.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: -
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 29 marca 2010  11:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Pomysł na aktywność”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Centrum Edukacyjne „EURO” mgr Janina Maleszka ul. Rynek 22/24, 86 – 300 Grudziądz. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 90.340,00 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00. 

zamówienie na:

wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy:
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 18 marca 2010  10:00
wynik postępowania: została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 111.325,00 zł. Cena brutto 1 metra² wynosi: 44,53 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100,00. 

zamówienie na:

bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 193.000 euro.
termin składania ofert: 29 stycznia 2010  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na: „Bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Bank Spółdzielczy w Brodnicy ul. Kamionka 27, 87 – 300 Brodnica. 

zamówienie na:

wykonanie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szonowo.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 euro na: „Wykonanie kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szonowo”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Ogólnobudowlany Piotr Kuszyński Wydrzno 54, 86 – 320 Łasin. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto oferty: 70.665,61 zł. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Liczba otrzymanych punktów: 100  

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)