Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

dostawy miału węglowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: 2459 /11
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy miału węglowego, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał 86 – 031 Osielsko, Żołędowo ul. Koronowska 38  

zamówienie na:

Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego do przewozu osób niepełnosprawnych Platforma Pionowa Dla Osób Niepełnosprawnych

zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Wodna 15, 86-320 Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.1.2011.PN.ŚDS.
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 31 października 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: Budowę dźwigu osobowego zewnętrznego do przewozu osób niepełnosprawnych „Platforma Pionowa Dla Osób Niepełnosprawnych”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Firma Handlowa „ARTMED” J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. j. ul. Św. Antoniego 18/3, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 113.220,66 PLN Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Ilość otrzymanych punktów: 100,00  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.11.2011.PN
wartość: poniżej 193.000 euro.
termin składania ofert: 5 października 2011  12:05
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: „Dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „BESPOL” Sp. z o.o. ul. Młyńska 78, 86 – 320 Łasin  

zamówienie na:

Odśnieżenie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011 - 2012

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.10.2011.PN
wartość: poniżej 193.000 euro.
termin składania ofert: 30 września 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na: „Odśnieżenie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011 - 2012”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na dane Rejony:  

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Martyrologii - Magdalenka w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.7.2011.PN
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 11 lipca 2011  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: „Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Martyrologii – Magdalenka w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PERFEKTA Wielkie Lniska 21, 86 – 302 Grudziądz Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 81.797,32 PLN. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Przesławicach

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.8.2011.PN
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 1 lipca 2011  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Przesławicach”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa „TURHEN” Henryk Siergiej ul. Wiejska 4, 14 – 200 Iława Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 350.785,66 PLN. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

zamówienie na:

Budowa placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Radosna Szkoła na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie przy ul. C. Skłodowskiej 14

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.6.2011.PN
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 20 czerwca 2011  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: „Budowę placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna Szkoła” na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie przy ul. C. Skłodowskiej 14”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Wehrfritz Sp. z o.o. ul. Przylaszczkowa 60, 51 – 250 Wrocław Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 214.900,00 PLN. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

zamówienie na:

Budowa placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Radosna Szkoła na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie przy ul. C. Skłodowskiej 14

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.5.2011.PN
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 9 maja 2011  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: „Budowę placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna Szkoła” na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie przy ul. C. Skłodowskiej 14”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: „MAJA” Ewelina Piotrowska ul. Kopernika 10, 07 – 320 Małkinia Górna Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 145.000,00 PLN. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie przy ul. M. C. Skłodowskiej 14

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.4.2011.PN
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 5 maja 2011  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: „Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie przy ulicy M. C. Skłodowskiej 14”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Konsorcjum: Lider – Zakład Ogólnobudowlany Piotr Kuszyński, Wydrzno 54, 86-320 Łasin, Członek konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe „JIM” Janusz Pawełczyk, ul. Curie Skłodowskiej 15, 86-320 Łasin  

zamówienie na:

dostawy oleju napędowego.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: .
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2011  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

zamówienie na:

Wykonanie usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Pomysł na aktywność

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: .
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj.. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieorganicznego na: Wykonanie usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Pomysł na aktywność” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Centrum Edukacyjne „EURO” mgr Janina Maleszka ul. Bydgoska 11, 86-300 Grudziądz Oferta została złożona zgodnie z SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty: Cena brutto oferty: 91 900,00 zł  

zamówienie na:

Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie Numer ogłoszenia: 59421 - 2011; data zamieszczenia: 21.02.2011

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.3.2011.PO
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 2 marca 2011  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu ograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: „Modernizację istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10, 87 - 100 Toruń Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 11.362.975,32 PLN. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

zamówienie na:

Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.2.2011.PN
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 17 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: „Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych “DROBUD” Sp. j. ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża  

zamówienie na:

Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu w Łasinie - I Etap Stare Miasto

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.1.2011.PN
wartość: poniżej 4.845.000 euro.
termin składania ofert: 10 lutego 2011  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na: „Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu w Łasinie – I Etap Stare Miasto”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 73.664,70 PLN. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)