Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Dostawy miału węglowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: 3497/2012
wartość: PONIŻEJ 200 TYŚ. EURO
termin składania ofert: 29 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT 

zamówienie na:

Odśnieżenie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012 - 2013

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.8.2012.PN
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 4 października 2012  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na: „Odśnieżenie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012 - 2013”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na dane Rejony:  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.7.2012.PN
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 7 września 2012  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na: „Dostawa oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Firma „TANK” Sp. j. W. Konczalski, M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11, 87 – 100 Toruń Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 391.000,00 zł Cena brutto za 1 litr – 3,91 zł Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00 pkt  

zamówienie na:

Wykonanie remontu elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.6.2012.PN
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na: „Wykonanie remontu elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Firma Projektowo-Wykonawcza „OBIEKT” Gabriela Sala ul. Szosa Toruńska 49, 86 – 300 Grudziądz Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 334.615,93 zł Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00 pkt  

zamówienie na:

Wykonanie usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Pomysł na aktywność oraz usługi w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: .
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2012  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na: „Wykonanie usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Pomysł na aktywność” oraz usługi w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Eduk@tor Kursy i szkolenia Plac Niepodległości 5, 86 – 300 Grudziądz Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 75.770,00 zł Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00 pkt  

zamówienie na:

Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Plesewo

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.3.2012.PN
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2012  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na: „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Plesewo”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr ul. Polna 11A, 86 – 200 Chełmno Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 86.196,16 zł Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00 pkt  

zamówienie na:

Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wydrzno

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.2.2012.PN
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2012  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na: „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wydrzno”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PERFEKTA Wielkie Lniska 21, 86 – 300 Grudziądz Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 109.603,77 zł Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00 pkt  

zamówienie na:

Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.4.2012.PN
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2012  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na: „Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Sp. j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber ul. Głowackiego 20, 87 – 140 Chełmża Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 117.342,00 PLN Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00 pkt  

zamówienie na:

Dostawa samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.5.2012.PN
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 9 lutego 2012  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na: „Dostawę samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Firmę Prywatną Marek, Halina Mikołajczak ul. Armii Krajowej 250, 85 – 689 Bydgoszcz Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 109.998,90 PLN Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %.  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)