Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Dostawy miału węglowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: 4317/2013
wartość: PONIŻEJ 200 TYŚ. EURO
termin składania ofert: 20 listopada 2013  11:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

zamówienie na:

Odśnieżenie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013 - 2014

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.6.2013.PN
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 1 października 2013  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na: „Odśnieżenie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013 - 2014”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na dane Rejony:  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.5.2013.PN
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 10 września 2013  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Firmę „TANK” Sp. J. W. Konczalski, M. Konczalski, ul. Chrzanowskiego 11, 87 – 100 Toruń Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 380.000,00 zł Cena brutto za 1 litr – 3,80 zł Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00 pkt  

zamówienie na:

Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczepanki

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.4.2013.PN
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 5 września 2013  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczepanki”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp. j. Matczyński, Kosiński, Rybicki, ul. Dąbrowskiego 15, 86 – 300 Grudziądz Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 169.860,29 zł Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00 pkt  

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.3.2013.PN
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2013  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: T. K. J. Matuszewski Spółka Jawna, ul. Por. Krzycha 5, 86 – 300 Grudziądz. Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 97.745,67 zł Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100 %. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00 pkt  

zamówienie na:

Wykonanie usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Pomysł na aktywność oraz usługi w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: .
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Pomysł na aktywność” oraz w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: P.U.H ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia warunki i załączył wymagane dokumenty. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 64 326,00 zł Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Kryterium wyboru – cena 100% Ilość punktów w kryterium cena: 100, 00 pkt  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.1.2013.PN
wartość: POWYŻEJ 200 TYŚ. EURO
termin składania ofert: 7 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin”, po uwzględnieniu orzeczenia Nr 12/37 Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2013 roku, które uwzględnienia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego, unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonanie czynności powtórnego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego, czyli Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz, Zamawiający dokonuje powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Kryterium wyboru – cena 100 %. Cena brutto za przedmiot zamówienia: 998.780,40 zł Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Ilość punktów w kryterium cena: 100,00 pkt 

zamówienie na:

Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.2.2013.PN
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 25 marca 2013  12:00
wynik postępowania: W związku z tym, iż Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber, ul. Mieszka I 1/20, 82 – 500 Kwidzyn w dniu 5 kwietnia 2013 roku odstąpiła od podpisania umowy dotyczącej wykonania wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na: „Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych, złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD ul. Głowackiego 20, 87 – 140 Chełmża Cena brutto za przedmiot zamówienia: 215.250,00 zł Cena brutto za 1 m² – 43,05 zł Oferta została złożona zgodnie ze SIWZ. Oferent spełnia wymagane warunki i załączył wymagane dokumenty. Ilość punktów w kryterium cena: 85,29 pkt  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)