Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szczepanki gmina Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu
nr sprawy: ZPU.271.14.2014
wartość: przekraczająca 5 186 000
termin składania ofert: 30 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję że została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński, 88-101 Inowrocław, Łojewo 70 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.15.2014.PN
wartość: nie przekraczająca 207 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin” zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję że została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM sp. z o.o. ul. Cegielniana 4 86-300 Grudziądz uzyskując łącznie 100 punktów w tym: kryterium cena 95 punktów; kryterium wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5 punktów.  

zamówienie na:

Budowa przedszkola miejskiego 6-cio oddziałowego w Łasinie przy ul. Aleja Młodości 1

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.11.2014.PN
wartość: nieprzekraczająca 5 186 000
termin składania ofert: 14 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez : Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe "LUBTECH" sp.z o.o.. Fijewo 50A, 14-260 Lubawa 

zamówienie na:

Odśnieżenie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014-2015

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.9.2014.PN
wartość: nieprzekraczająca 207 000 euro
termin składania ofert: 13 października 2014  12:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Odśnieżenie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014 – 2015” 

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 01 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.8.2014.PN
wartość: nieprzekraczająca 207 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2014  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 01 października 2014 r. do 30 września 2015 r.” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Firma „TANK” sp. j. W. Konczalski M. Konczalski ul. Chrzanowskiego 11 87-100 Toruń uzyskując 100 punktów w jedynym kryterium „cena”. Wykonawca spełnił postawione przed nim warunki podmiotowe i przedmiotowe, a jego ofercie została przyznana największa ilość punktów.  

zamówienie na:

Budowa placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Radosna Szkoła na terenie szkoły podstawowej w Szonowie Szlacheckim

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.6.2014.PN
wartość: nieprzekraczająca 5 186 000 euro
termin składania ofert: 8 lipca 2014  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Budowę placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna Szkoła” na terenie szkoły podstawowej w Szonowie Szlacheckim” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: PERFEKTA Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne 86-302 Grudziądz W. Lniska 21 uzyskując 100 punktów w jedynym kryterium „cena”. Wykonawca spełnił postawione przed nim warunki podmiotowe i przedmiotowe, a jego ofercie została przyznana największa ilość punktów.  

zamówienie na:

Budowa placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Radosna Szkoła na terenie szkoły podstawowej w Zawdzie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.7.2014.PN
wartość: nieprzekraczająca 5 186 000 euro
termin składania ofert: 8 lipca 2014  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Budowę placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna Szkoła” na terenie szkoły podstawowej w Zawdzie” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: PERFEKTA Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne 86-302 Grudziądz W. Lniska 21 uzyskując 100 punktów w jedynym kryterium „cena”. Wykonawca spełnił postawione przed nim warunki podmiotowe i przedmiotowe, a jego ofercie została przyznana największa ilość punktów.  

zamówienie na:

Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w miejscowości Przesławice na trzy lokale mieszkalne

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.2.2014.PN
wartość: nieprzekraczająca 5 186 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2014  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Wykonanie przebudowy pomieszczeń po byłej szkole w miejscowości Przesławice na trzy lokale mieszkalne” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD sp. j. ul. Dąbrowskiego 15 86-300 Grudziądz uzyskując 100 punktów w jedynym kryterium „cena”. Wykonawca spełnił postawione przed nim warunki podmiotowe i przedmiotowe, a jego ofercie została przyznana największa ilość punktów.  

zamówienie na:

Dostawy oleju napędowego

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: 1056 / 2014
wartość: PONIŻEJ 207 TYŚ. EURO
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Pomysł na aktywność

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU 1/2014
wartość: wartość nieprzekraczająca 207 000 euro
termin składania ofert: 1 kwietnia 2014  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: Wykonanie usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Pomysł na aktywność” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Centrum Edukacyjne „EURO” Janina Maleszka ul. Bydgoska 11 86-300 Grudziądz uzyskując 100 punktów w jedynym kryterium „cena”. Wykonawca spełnił postawione przed nim warunki podmiotowe i przedmiotowe, a jego ofercie została przyznana największa ilość punktów.  

zamówienie na:

Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.1.2014.PN
wartość: nie przekraczająca 5 186 000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2014  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych sp. j. ul. Głowackiego 20 87-140 Chełmża uzyskując 100 punktów w jedynym kryterium „cena”. Wykonawca spełnił postawione przed nim warunki podmiotowe i przedmiotowe, a jego ofercie została przyznana największa ilość punktów.  

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)