Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015 - 2016

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.14.2015.PN
wartość: nieprzekraczająca 207 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2015 – 2016 zostały wybrane najkorzystniejsze oferty: 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015 - 2016

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.13.2015.PN
wartość: nieprzekraczająca 207 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2015  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na : ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2015 – 2016 zostały wybrane najkorzystniejsze oferty:  

zamówienie na:

Wymiana nawierzchni drewnianej na moście drogowym MS-54 przez jezioro Zamkowe w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.12.2015.PN
wartość: nieprzekracającej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2015  12:00
wynik postępowania: Została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Trade Company Delta sp.z o.o. ul. Budowlanych 3 , 86-300 Grudziądz 

zamówienie na:

REMONT ULICY CURIE-SKŁODOWSKIEJ W ŁASINIE

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.10.2015.PN
wartość: nieprzekraczająca 5 186 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2015  12:00
wynik postępowania: Została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp.z.o.o, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w 2016 roku

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.11.2015.PN
wartość: nie przekraczająca 207 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2015  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pn: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w 2016 roku” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS sp. z o.o., ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn Uzyskując łącznie 100 punktów, a w tym: w kryterium cena 95,0 pkt, a w kryterium termin wykonania – 5,00 pkt. Wykonawca spełnił postawione przed nim warunki podmiotowe i przedmiotowe, a ofercie została przyznana największa ilość punktów. 

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 01 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.9.2015.PN
wartość: nieprzekraczająca 207 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2015  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pn: „Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 01 października 2015 r. do 30 września 2016 r.” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo AWIX – OIL Andrzej Kończalski, ul. Na Zapleczu 20, 87-100 Toruń uzyskując 100 punktów w jedynym kryterium oceny ofert cena. Wykonawca spełnił postawione przed nim warunki podmiotowe i przedmiotowe, a ofercie została przyznana największa ilość punktów.  

zamówienie na:

MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZESŁAWICE

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.7.2015.PN
wartość: nie przekraczająca 5 186 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2015  12:00
wynik postępowania: Została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Trade Company "Delta" sp.z.o.o., 86-300 Grudziądz, ul. Budowlanych 3 

zamówienie na:

Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.1.2015.PN
wartość: nie przekraczająca 5 186 000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2015  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych sp. j. ul. Głowackiego 20 87-140 Chełmża uzyskując łącznie 100 punktów w trzech kryteriach oceny ofert, a w tym: w kryterium „cena za remont wiosenny oraz letni i jesienny” – 80 pkt, w kryterium „cena za wymianę nawierzchni oraz podbudowy nad przepustem” – 10 pkt oraz w kryterium „okres gwarancji” – 10 pkt. Wykonawca spełnił postawione przed nimi warunki podmiotowe i przedmiotowe, a ofercie została przyznana największa ilość punktów.  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)