Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016 – 2017 w Rejonach Nr 8, Nr 10, Nr 13

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.10.2016.PN
wartość: nieprzekraczająca 209 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2016  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na : „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016 – 2017 w Rejonach Nr 8, Nr 10, Nr 13”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty w poszczególnych Rejonach: 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w 2017 roku

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.7.2016.PN
wartość: nieprzekraczająca 209 000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2016  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2016r. Nr 345645-2016 na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w 2017 roku”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz, 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016 - 2017.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.6.2016.PN
wartość: nieprzekraczająca 209 000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2016  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na : „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016 – 2017”, 

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 2 listopada 2016 roku do 30 września 2017 roku

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.8.2016.PN
wartość: nie przekraczająca 209.000 euro
termin składania ofert: 24 października 2016  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2016r. Nr 324098-2016 na: „Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 2 listopada 2016 roku do 30 września 2017 roku”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: „OLKOP” Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski Frydrychowo 54, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie, 

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologiinawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącejnawierzchni tłuczniowej w Zawdzie – Etap I

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.5.2016.PN
wartość: nie przekraczająca 5 225 000 euro
termin składania ofert: 16 września 2016  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2016r. Nr 304555-2016 na: „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni tłuczniowej w Zawdzie – Etap I” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski Makówiec 53, 87 – 602 Chrostkowo, 

zamówienie na:

Przebudowa części budynku po byłej szkole w Przesławicach w celu utworzenia 4 mieszkań

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.4.2016.PN
wartość: nie przekraczająca 5 225 000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2016  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat - etap I.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.3.2016.PN
wartość: nie przekraczająca 5 225 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2016  09:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2016r. Nr 147765-2016 na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 041303C w miejscowości Nogat – Etap I” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05 – 800 Pruszków 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA ULICY KONARSKIEGO I ULICY SPORTOWEJ W ŁASINIE

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.2.2016.PN
wartość: nie przekraczająca 5 225 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164) o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2016r. Nr 63079-2016 na: „Przebudowę ulicy Konarskiego i ulicy Sportowej w Łasinie” została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 61 87- 200 Wąbrzeźno 

zamówienie na:

Wykonanie wiosennego i jesienno-zimowego remontu dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.1.2016.PN
wartość: nie przekraczająca 5 225 000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2016  12:00
wynik postępowania: Niniejszym informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. j/w najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27 87-300 Brodnica uzyskując łącznie 90,09 punktów w trzech kryteriach oceny ofert, a w tym: w kryterium „cena za remont ubytków o głębokości powyżej 2 cm masą bitumiczną z recyklera” – 80 pkt, w kryterium „cena za remont ubytków grysami i emulsją asfaltową nawierzchni do głębokości 2 cm” – 6,76 pkt oraz w kryterium „okres gwarancji jakości” – 3,33 pkt, cena brutto ogółem: 142.926,00 zł. Wykonawca spełnił postawione przed nim warunki podmiotowe i przedmiotowe, a ofercie została przyznana największa ilość punktów  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)