Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.7.2017.PN
wartość: powyżej 209.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Dz.U. UE 195, data 11.10.2017r. strona 7 Nr Dz.U. S:2017/S 195-401826 na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz 

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017 - 2018

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.8.2017.PN
wartość: nie przekraczająca 209.000 euro
termin składania ofert: 16 października 2017  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2017r. Nr 598277-N-2017 na: „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017-2018”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne rejony przez  

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 23 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.6.2017.PN
wartość: nie przekraczająca 209.000 euro
termin składania ofert: 29 września 2017  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2017r. Nr 591697-N-2017 na: „Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 23 października 2017 roku do 30 września 2018 roku”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski, Frydrychowo 54, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie  

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łasin.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.5.2017.PN
wartość: nie przekraczająca 5 225 000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2017  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2017r. Nr 551849-N-2017 na: „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: EKOKORD Zbigniew Korduszewski ul. Jaśminowa 3, 07 – 411 Rzekuń 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - Etap II.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.4.2017.PN
wartość: nie przekraczająca 5 225 000 euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2017  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2017r. Nr 512857-N-2017 na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki – Etap II”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta „w procedurze odwróconej” (art. 24aa ustawy Pzp) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert. Cena brutto oferty: 780.784,09 zł. Okres gwarancji jakości w miesiącach: 72. 

zamówienie na:

Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.1.2017.PN
wartość: nie przekraczająca 5 225 000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2017  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2017r. Nr 41211-2017 na: „Wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber ul. Głowackiego 20, 87 – 140 Chełmża.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 041302C w miejscowości Szynwałd – etap I.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.3.2017.PN
wartość: nie przekraczająca 5 225 000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2017  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2017r. Nr 41415-2017 na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 041302C w miejscowości Szynwałd – Etap I”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 041306C w miejscowości Szynwałd – etap I.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.2.2017.PN
wartość: nie przekraczająca 5 225 000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2017  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2017r. Nr 41300-2017 na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 041306C w miejscowości Szynwałd – Etap I”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)