Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin – Radzyń Chełmiński – Etap I

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.23.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 15 października 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2018r. Nr 621514-N-2018 na: „Budowę ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin – Radzyń Chełmiński – Etap I”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: TOMAX Zbigniew Rutyna ul. Spółdzielców 7, 86-320 Łasin  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 041316C relacji Zawda – Zawdzka Wola – etap II o długości 1000 m

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.22.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 3 października 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2018r. Nr 617668-N-2018 na: „Przebudowę drogi gminnej nr 041316C relacji Zawda – Zawdzka Wola – etap II o długości 1000 m”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie  

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018-2019

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.19.2018.PN
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 12 września 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2018r. Nr 612133-N-2018 na: „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018-2019”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne rejony  

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.18.2018.PN
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 6 września 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.08.2018r. Nr 609523-N-2018, na: „Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski, Frydrychowo 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie z ceną brutto: 324.000,00 zł, liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 041316C relacji Zawda - Zawdzka Wola - etap II o długości 1000 m

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.17.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2018r. Nr 589310-N-2018 na: „Przebudowę drogi gminnej nr 041316C relacji Zawda – Zawdzka Wola – etap II o długości 1000 m”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: SDT Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 24, 14-240 Susz  

zamówienie na:

Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin - Zakup sprzętu do obsługi PSZOK

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.10.2018.PN
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w Części I i II. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, iż unieważniono postępowanie w Części III. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.12.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2018r. Nr 563397-N-2018 na: „Przebudowa dróg gminnych z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej”, została wybrana w Części I tj. „Przebudowa drogi gminnej nr 041334C w Goczałkach z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej” najkorzystniejsza oferta złożona przez: SDT Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 24 14-240 Susz  

zamówienie na:

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400 m treningowy

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.14.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2018r. Nr 561639-N-2018, na: „Przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy”, została wybrana najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. Fijewo 50A, 14 – 260 Lubawa  

zamówienie na:

Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin – Roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.13.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.05.2018r. Nr 555127-N-2018 na: „Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin – Roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: TOMAX Zbigniew Rutyna, ul. Spółdzielców 7, 86-320 Łasin  

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łasin - Etap II

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.7.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2018r. Nr 538972-N-2018 na: „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łasin – Etap II”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Spółka Budowlano-Handlowa „SMOLBUD” s.c. Smolny Grzegorz, Smolna Alicja ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1, 86-230 Lisewo  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Tysiąclecia i Wodnej w miejscowości Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.6.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2018r. Nr 537588-N-2018 na: „Przebudowę ulicy Tysiąclecia i Wodnej w miejscowości Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn  

zamówienie na:

Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Łasin.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.5.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2018r. Nr 522567-N-2018, na: „Budowę Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta na Część I, II, III, IV i V:  

zamówienie na:

Przebudowa dróg w Gminie Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.3.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2018r. Nr 520393-N-2018, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500045932-N-2018r. z dnia 02.03.2018r. na: „Przebudowę dróg w Gminie Łasin”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty na Część I, II, III i V oraz unieważniono postępowanie dla Części IV:  

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.2.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 1 marca 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2018r. Nr 517983-N-2018 na: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Sp.j. Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża  

zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.1.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 22 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2018r. Nr 515321-N-2018 na: „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o.o. Fijewo 50A, 14-260 Lubawa  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)