Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 041334C w miejscowości Goczałki

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.16.2019.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 listopada 2019 roku Nr 618936-N-2019 na: „Przebudowę drogi gminnej nr 041334C w miejscowości Goczałki”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie  

zamówienie na:

Remont chodników i przebudowa zjazdów na ulicy Bratkowej i Liliowej w Łasinie.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.14.2019.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 22 października 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 października 2019 roku Nr 606693-N-2019 na: „Remont chodników i przebudowa zjazdów na ulicy Bratkowej i Liliowej w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: TOMAX Zbigniew Rutyna ul. Spółdzielców 7, 86-320 Łasin  

zamówienie na:

Odśnieżanie ulic i chodników w mieście Łasin w sezonie 2019-2020

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.12.2019.PN
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 15 października 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 października 2019 roku Nr 606080-N-2019 na: „Odśnieżanie ulic i chodników w mieście Łasin w sezonie 2019-2020”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin  

zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019-2020.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.11.2019.PN
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 3 października 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2019r. Nr 600920-N-2019 na: „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019-2020”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone na poszczególne rejony  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych 041311C w miejscowości Nowe Mosty i 041325C w miejscowości Wydrzno.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.13.2019.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 1 października 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 września 2019 roku Nr 597651-N-2019 na: „Przebudowę dróg gminnych 041311C w miejscowości Nowe Mosty i 041325C w miejscowości Wydrzno”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez: Dla Części I zamówienia – Przebudowa drogi gminnej 041311C w miejscowości Nowe Mosty o długości 935 mb: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie Dla Części II zamówienia – Przebudowa drogi gminnej 041325C w miejscowości Wydrzno o długości 980 mb: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie  

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i budynku pogimnazjalnego na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.8.2019.PN
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 lipca 2019 roku Nr 579389-N-2019 na: „Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i budynku pogimnazjalnego na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: OLKOP BIS Sp. z o.o. ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - Etap II

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.9.2019.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 czerwca 2019 roku Nr 563153-N-2019 na: „Przebudowę drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice – Etap II”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.7.2019.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 kwietnia 2019 roku Nr 541161-N-2019 na: „Przebudowę ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez: Dla Części I zamówienia – Roboty drogowe przygotowawcze i brukarskie: Zakład Usługowo-Handlowy BUD-STAL ul. Dworcowa 24, 14-260 Lubawa Dla Części II zamówienia – Roboty drogowe nawierzchniowe: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie Dla Części III zamówienia – Roboty sanitarne ul. Podmurna – kanalizacja deszczowa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 041335C w Goczałkach.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.5.2019.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 kwietnia 2019 roku Nr 532149-N-2019 na: „Przebudowę drogi gminnej nr 041335C w Goczałkach”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie  

zamówienie na:

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie dla potrzeb Klubu Senior+

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.4.2019.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 marca 2019 roku Nr 528138-N-2019 na: „Przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Starym Błonowie dla potrzeb Klubu Senior+”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Usługi Remontowo-Budowlane Jacek Wierzbicki Mokre 87, 86-300 Grudziądz Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta „w procedurze odwróconej” (art. 24aa ustawy Pzp) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert. Cena brutto oferty: 149.999,90 zł. Okres gwarancji jakości w miesiącach: 60.  

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.2.2019.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 marca 2019 roku Nr 520910-N-2019 na: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz. Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta „w procedurze odwróconej” (art. 24aa ustawy Pzp) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert. Cena brutto oferty: 301.350,00 zł. Termin płatności w dniach: 30.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.1.2019.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2019 roku Nr 519662-N-2019 na: „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Zakład Ogólnobudowlany Władysław Markowicz ul. Grudziądzka 19B, 82-500 Kwidzyn  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)