Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Dostawa i montaż wyposażenia w nowo utworzonych mieszkaniach chronionych oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Jankowicach

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.12.2020.PN
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 15 października 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 października 2020 roku Nr 594271-N-2020 na: „Dostawę i montaż wyposażenia w nowo utworzonych mieszkaniach chronionych oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Jankowicach”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80 – 215 Gdańsk Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta „w procedurze odwróconej” (art. 24aa ustawy Pzp) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert. Cena brutto oferty: 291.442,62 zł. Liczba osób niepełnosprawnych zaangażowanych do realizacji zamówienia: 4 osoby. 

zamówienie na:

Utworzenie mieszkań chronionych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.11.2020.PN
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 lipca 2020 roku Nr 568005-N-2020 na: „Utworzenie mieszkań chronionych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jankowicach”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „LUBTECH” Sp. z o.o., Fijewo 50A, 14-260 Lubawa Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta „w procedurze odwróconej” (art. 24aa ustawy Pzp) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert. Cena brutto oferty: 2.772.395,30 zł. Okres gwarancji jakości w miesiącach: 60.  

zamówienie na:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin w okresie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.10.2020.PN
wartość: powyżej 221.000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Dz. U. UE 142 w dniu 24 lipca 2020 roku Nr 2020/S 142-349829 na: „Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i Gminie Łasin w okresie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz  

zamówienie na:

Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i budynku pogimnazjalnego na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.9.2020.PN
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 lipca 2020 roku Nr 557347-N-2020 na: „Dostawy oleju opałowego do szkół podstawowych i budynku pogimnazjalnego na terenie Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski Frydrychowo 54, 87-410 Kowalewo Pomorskie  

zamówienie na:

Przebudowa ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.7.2020.PN
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 maja 2020 roku Nr 543229-N-2020 na: „Przebudowę ulic Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie”, zostały wybrane najkorzystniejsze oferty: Część I - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin, Część II - EXPERT Sp. z o.o., Sp. k. ul. Rapackiego 33, 86-300 Grudziądz, Część III - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie  

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.6.2020.PN
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 maja 2020 roku Nr 538471-N-2020 na: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Łasin”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.4.2020.PN
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2020  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty części II -06.04.2020 roku 

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.3.2020.PN
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2020  13:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia 2020 roku Nr 507916-N-2020 na: „Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa „TOM” Nabożny Tomasz Otłowiec 27, 82-520 Gardeja  

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania z przebudową, rozbudową i modernizacją byłej kotłowni na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem zewnętrznym w miejscowości Nowe Jankowice

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.2.2020.PN
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 stycznia 2020 roku Nr 507715-N-2020 na: „Zmianę sposobu użytkowania z przebudową, rozbudową i modernizacją byłej kotłowni na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem zewnętrznym w miejscowości Nowe Jankowice”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa „TOM” Nabożny Tomasz Otłowiec 27, 82-520 Gardeja  

zamówienie na:

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.1.2020.PN
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2020  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 stycznia 2020 roku Nr 507567-N-2020 na: „Przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu”, została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek ul. Wyzwolenia 1/8, 09-200 Sierpc  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)