Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2008
przyczyna unieważnienia: FN-ZP.341-10/02/08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że prowadzone przez Miasto i Gminę Łasin, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie” w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Uzasadnienie W postępowaniu została złożona 1 oferta przez: „REMBUD” Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski Mały Rudnik 5 a 86-302 Grudziądz 4 Cena Wykonawcy, którą Zamawiający uznał za ofertę najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu wynosi: 268.528,93 zł brutto przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia jest niższa niż cena oferty Wykonawcy „REMBUD” i wynosi 145.000,00 zł brutto. Zamawiający nie posiada i nie zabezpieczył wyższych środków na sfinansowanie zamówienia, dlatego konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)