Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

informuje, że w ogłoszeniu Nr ZP:341-4pn/2009 -Ogłoszenie w BZP Nr 59860-2009 z dnia 12.03.2009 -dotyczącym przetargu nieograniczonego na remont budynku ratusza – naprawa wieży ratusza dokonała zmian.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro.
termin składania ofert: 10 kwietnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: ZP:341-4pn/5/2009 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Burmistrz Miasta i Gminy Łasin uprzejmie informuje, że przeprowadzone postępowanie nr ZP:341-4pn/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku ratusza – naprawa wieży ratusza”, zostało unieważnione. Powyższe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwota ta wynosi: 65.000,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty brutto wynosi: 74.348,28 zł.  

zamówienie na:

remont budynku ratusza – naprawa wieży ratusza.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro.
termin składania ofert: 7 kwietnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: ZP:341-4pn/5/2009 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Burmistrz Miasta i Gminy Łasin uprzejmie informuje, że przeprowadzone postępowanie nr ZP:341-4pn/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku ratusza – naprawa wieży ratusza”, zostało unieważnione. Powyższe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, kwota ta wynosi: 65.000,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty brutto wynosi: 74.348,28 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)