Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.9.2011.PN
wartość: poniżej 193.000 euro.
termin składania ofert: 21 września 2011  12:05
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin uprzejmie informuje, że przeprowadzone postępowanie nr ZPU.272.9.2011.PN w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łasin”, zostało unieważnione. Powyższe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania: 380.600,00 zł. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Petromot ul. Konińska 45, 52 – 560 Skulsk, Cena brutto oferty: 416.900,00 zł.  

zamówienie na:

na dostawy oleju napędowego.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: .
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)