Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.272.1.2012.PN
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta i Gminy Łasin uprzejmie informuje, że przeprowadzone postępowanie nr ZPU.272.1.2012.PN w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie”, zostało unieważnione.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)