Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.12.2014.PN
wartość: nie przekraczająca 207 000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Dotyczy: postępowania nr ZPU.271.12.2014.PN pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin”. ogłoszonego BZP w dniu 13 listopada 2014 roku pod numerem 236321 - 2014 w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający informuje, że postępowanie pn. j/w zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną (931 176,00 zł) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (720 000,00 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.10.2014.PN
wartość: nie przekraczająca 207 000 euro
termin składania ofert: 4 listopada 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną (931 176,00 zł) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (660 000,00 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)