Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZESŁAWICE

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: ZPU.271.4.2015.PN
wartość: nie przekraczająca 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższa ceną (238 949,03 zł) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (192 500,01 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)