Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016 – 2017 w Rejonie nr 13 - Szynwałd.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.9.2016.PN
wartość: nie przekraczająca 209.000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016 – 2017 w Rejonie nr 13 – Szynwałd”, z powodu braku ofert. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)