Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017 – 2018 rejony Nr 4, 14, 15, 16, 18

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.9.2017.PN
wartość: nie przekraczająca 209.000 euro
termin składania ofert: 24 października 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)