Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Przebudowa Miejskiej Stacji Wodociągowej w Łasinie

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.21.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 26 września 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 041316C relacji Zawda - Zawdzka Wola - etap II o długości 1000 m

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.16.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400 m treningowy

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.9.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400 m treningowy.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.11.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w technologii powierzchniowego utrwalania.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.8.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant - bieżnia okrężna 400 m treningowy.

zamawiający: Miasto i Gmina Łasin
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy: IBG.271.4.2018.PN
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)