string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXIII/161/2013RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 27 lutego 2013w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin na lata 2013-2032"Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/161/2013
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 27 lutego 2013


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin na lata 2013-2032"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin na lata 2013-2032" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (4 marca 2013, 09:54:21)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (4 marca 2013, 09:55:04)
Zmieniono: zmiana tresci

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3591