string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr VII/50/2003Rady Miejskiej Łasinz dnia 30 czerwca 2003w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin.Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 7 ust.1 pkt.2 ; § 31 ust.2 pkt.2 i § 36 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Łasin ( Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2003 r. Nr 31, poz.573 )

Uchwała nr VII/50/2003
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 30 czerwca 2003


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Łasin.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 7 ust.1 pkt.2 ; § 31 ust.2 pkt.2 i § 36 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Łasin ( Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2003 r. Nr 31, poz.573 )


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego wybrany został radny Pan WŁADYSŁAW MAKOWSKI

§ 2.

Tracą moc:

1) uchwała Nr II/5/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Finansów
2) uchwała Nr II/6/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (9 kwietnia 2008, 15:33:23)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 13:02:29)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4896