string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr VII/53/2003Rady Miejskiej Łasinz dnia 30 czerwca 2003w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin.Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 7 ust.1 pkt.3 ; § 31 ust.2 pkt.3 i § 32 ust.2 Statutu Miasta i Gminy Łasin ( Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2003 r. Nr 31, poz.573 )

Uchwała nr VII/53/2003
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 30 czerwca 2003


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Łasin.Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 7 ust.1 pkt.3 ; § 31 ust.2 pkt.3 i § 32 ust.2 Statutu Miasta i Gminy Łasin ( Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2003 r. Nr 31, poz.573 )


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołać w skład Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu następujących radnych:

1. Gamalski Tadeusz - Przewodniczący
2. Kwasigroch Alina
3. Osińska Halina
4. Długosz Andrzej
5. Kowarowski Łukasz

§ 2.

Tracą moc:

1) uchwała Nr III/21/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Młodzieży i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Łasin
2) uchwała Nr III/22/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta i Gminy Łasin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (9 kwietnia 2008, 15:47:45)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 13:03:59)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4454