string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr VIII/62/2003Rady Miejskiej Łasinz dnia 28 sierpnia 2003w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy w Łasinie.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin

Uchwała nr VIII/62/2003
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 28 sierpnia 2003


w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy w Łasinie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1.

Odwołać na własną prośbę Panią KRYSTYNĘ HINZ z dniem 31 sierpnia 2003 r. ze stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy w Łasinie.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr IX/73/95 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy w Łasinie.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (9 kwietnia 2008, 15:48:56)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 13:01:46)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3755