string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XX/101/2004Rady Miejskiej Łasinz dnia 4 listopada 2004w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Miasta i Gminy Łasin na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627, zm.Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz.1229, z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 233 poz.1957, z 2003r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 175 poz.1693, Nr 162 poz. 1568, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz. 2124, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 121 poz. 1263) w związku z art.14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 41 poz. 365, Nr.113 poz. 984, Nr 199 poz. 1671, z 2003r. Nr 7 poz. 78, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1208) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr.162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

Uchwała nr XX/101/2004
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 4 listopada 2004


w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Miasta i Gminy Łasin na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627, zm.Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz.1229, z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 233 poz.1957, z 2003r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 175 poz.1693, Nr 162 poz. 1568, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz. 2124, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 121 poz. 1263) w związku z art.14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 41 poz. 365, Nr.113 poz. 984, Nr 199 poz. 1671, z 2003r. Nr 7 poz. 78, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1208) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr.162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)


Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Program ochrony środowiska Miasta i Gminy Łasin na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Jankowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (10 kwietnia 2008, 15:33:53)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (16 kwietnia 2008, 12:48:38)
Zmieniono: zmiana nazwy organu wprowadzającego uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3935