Uchwała nr XXVI/162/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 26 października 2016w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji§ 1. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji na obszarze Miasta i Gminy Łasin, przyjmuje się „Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/162/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 26 października 2016


w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

§ 1. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji na obszarze Miasta i Gminy Łasin, przyjmuje się „Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Mając na celu realizację procesu rewitalizacji na obszarze Miasta i Gminy Łasin, przyjmuje się „Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (27 października 2016, 12:45:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 463