string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXVI/160/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 26 października 2016w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy ŁasinNa podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/160/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 26 października 2016


w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Łasin

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji zaktualizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Łasin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (28 października 2016, 09:15:43)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (28 października 2016, 09:16:26)
Zmieniono: zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 688