string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXVIII/170/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 16 grudnia 2016w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/170/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 16 grudnia 2016


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 sierpnia 2016 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (21 grudnia 2016, 09:45:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 931