string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN" string(21) "RADY MIEJSKIEJ ŁASIN"

Uchwała nr XXVIII/172/2016RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 16 grudnia 2016w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016 – 2023na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/172/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 16 grudnia 2016


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016 – 2023

na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016 - 2023, jako dokumentu strategicznego programującego działania w zakresie rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (21 grudnia 2016, 09:49:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 569