Uchwała nr XXIX/176/2016 RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 28 grudnia 2016w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej ŁasinNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/176/2016
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Łasin

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plany pracy na 2017 rok:

1)Komisji Edukacji, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu;
2)Komisji Gospodarki, Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego;
3)Komisji Rewizyjnej
stanowiące załączniki od numeru 1 do numeru 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (29 grudnia 2016, 11:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 394