string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXV/231/2017RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 21 września 2017w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej Łasin w sprawie przedstawionych propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych dotyczących zmian nazw miejscowościNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) oraz art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz.1612, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/231/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 21 września 2017


w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej Łasin w sprawie przedstawionych propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych dotyczących zmian nazw miejscowości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. ) oraz art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz.1612, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Akceptuje propozycję Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, aby wnioskowana zmiana nazwy miejscowości Wybudowanie Łasińskie została zmieniona na Łasin- Wybudowanie z łącznikiem. 
2. Akceptuje propozycję Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, aby wnioskowana zmiana nazwy miejscowości Huta-Strzelce z łącznikiem nie została zmieniona na Huta Strzelce bez łącznika.
3. Akceptuje propozycję Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, aby nie znosić nazwy miejscowości Ludwichowo, kolonia wsi Szonowo Szlacheckie.
4. Akceptuje propozycję Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, aby nie znosić nazwy miejscowości Gordanowo, osada wsi Wydrzno.

§ 2. Uzasadnienie zmiany uchwały w odniesieniu do pisma Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA z dnia 8 września 2017 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (22 września 2017, 10:47:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 697