string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXVI/233/2017RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 23 listopada 2017w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/233/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 23 listopada 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Łasinie gm. Łasin o pow. 0,0324 ha, oznaczonej jako działka nr 388, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW TO1U/00039696/8, stanowiącej własność Miasta i Gminy Łasin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (24 listopada 2017, 12:47:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656