string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN" string(21) "RADYMIEJSKIEJC581ASIN"

Uchwała nr XXXVI/238/2017RADY MIEJSKIEJ ŁASINz dnia 23 listopada 2017zmieniająca uchwałę Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 23 ust. 1, 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/238/2017
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 23 listopada 2017


zmieniająca uchwałę Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 23 ust. 1, 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1 Uchwala się zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Program, o którym mowa ust.1, stanowi zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 przyjętego uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 r.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Żmuda (24 listopada 2017, 13:09:15)

Ostatnia zmiana: Bartosz Żmuda (13 grudnia 2017, 10:37:02)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 811